Download

PP 40x yazıcı sürücüsü, menü ile Türkçe

PP40x Treiber
Printer Suitability
Operating Systems
Win Server 2008
Win Server 2012
Win10 (32 Bit)
Win10 (64 Bit)
Win2000
Win7 (32 Bit)
Win7 (64 Bit)
Win8 (32 Bit)
Win8 (64 Bit)
WinXP
Language
turkish